Read the stories

Les historiene

Hvert år arrangerer linjeforeningen alumnisamlinger mellom nåværende og tidligere studenter. Disse samlingene gjør at studentene får muligheten til å utveksle erfaringer og kunnskap, bygge nettverk og spille hverandre gode.

Kunnskap om hva tidligere studenter synes om masterprogrammet, hvordan de spisset sin mastergrad og hvordan de har brukt kunnskapen i etterkant av studiet har vist seg å være utrolig viktig for studentene ved masterprogrammet, men også for studenter som ønsker å søke studiet i fremtiden. Vi har derfor samlet intervjuer med noen tidligere studenter ved linja slik at du kan få bedre innsikt i hvordan de opplevde studiet og hvilke erfaringer de har gjort seg etter studietiden.

Er du nysgjerrig på hvordan tidligere studenter opplevde studietiden og hva de gjør i dag? Les deres historier og erfaringer!

"Mulighetene studiet gir er uendelige."  
- Isabel Næss, Leder for gründerinkubatoren LevelUp på UiS

01

Synspunkter fra praksisfeltet

Kompetansen jeg tilegnet meg gjennom fagene, jobbing med masteroppgaven og verv/frivillig arbeid i startup under studietiden ga meg uvurderlig kompetanse som gjorde meg i stand til å ta en rolle som forretningsutvikler i en kunnskapspark. Her hjalp jeg gründere med forretningsutvikling, ledet prosjekter på tvers av offentlige- og private virksomheter, og jobbet med Design Thinking-metodikk. Stillingen jeg har i dag er rettet mot finansiering av startups og jeg har nå mer fokus på saksbehandling og forståelse for innovasjonsprosesser og EØS-regelverket."

- Tidligere student