Emma Stormo Andersson

Innovatio NTNU
Bilde av alumni

Ansatt som prosjektmedarbeider for Bylivsutvikling AS og freelancer som booking og prosjektmedarbeider

Hvordan gikk du frem for å få stillingen du har i dag?


Stillingene jeg har i dag har jeg fått på forskjellige måter. Alle prosjekter og engasjement ifbm med frilansjobben (kulturarbeider og bookingagent) har jeg fått via nettverket mitt og beinhard jobbing. Som selvstendig næringsdrivende har man selv ansvar for at ulike prosjekter blir fulgt opp og man må levere 100% hver gang, slik at prosjektgivere ønsker å ha deg med på neste prosjekt. Det å jobbe frilans innen kultur blir fort en livsstil, en del av jobben min er å dra på konserter og snakke med folk, finne ut hva publikum vil ha for så å sørge for at nettopp det blir tilgjengelig for dem. Jobben i Bylivsutvikling overtok jeg av min venninne og klassekamerat Tina, da hun hadde fått seg ny jobb. Der jobber jeg mest med et mobiliseringsprosjekt av landbruket i en av nabokommunene til Trondheim. Den jobben er veldig relevant til det jeg skrev masteroppgave om, nemlig ruralt entreprenørskap. Mange av funnene mine ser jeg også i prosjektene der :-)

Hva er det viktigste du sitter igjen med etter endt studie?

Relevansen av studiet - når man får jobbe med prosjekter ganske intenst slik som jeg har gjort det siste halvåret, dukker det stadig opp ord eller diskusjoner jeg vet vi snakket om på studiet. Bærekraft er over alt og det er ikke lenger noe man bare snakker om, men noe man faktisk er nødt til å ta stilling til. Ellers er det den evnen til å se sammenhenger generelt i samfunnet, alt fra betydningen av tilrettelegging for at studenter får relevante praksisplasser, til viktigheten av et rammeverk hvor bærekraft og utvikling er bunnlinjen. Så må man aldri være redd for å ta sjanser, masterprogrammet har gitt meg så mye kunnskap om så mange ting, så jeg opplever at jeg får ta i bruk mye av det jeg har lært.

Hva tenker du om at studiet rent teoretisk kan endre navn til “Innovasjonsledelse og bærekraft”?


Jeg tenker at det er litt misvisende, da mye av grunnen til at jeg søkte var entreprenørskapsbiten av studiet. Den erfaringen jeg fikk fra de fagene har på mange vis vært bunnlinjen i alt jeg gjør som både frilanser og prosjektarbeider. Samtidig tror jeg det er nødvendig å være tydelig på hvordan vi skiller oss fra entreprenørskapsskolen, da jeg opplevde at mange trodde jeg gikk der.

Hvordan opplever du at du får brukt kunnskapen din fra masterprogrammet i nåværende stilling?


Jeg opplever nok at den er mer tilstede i jobben min i Bylivsutvikling, der jobber jeg veldig hands on med prosjekter relatert til bærekraft og gründerskap. Uansett tror jeg at den kunnskapen alltid får plass i de andre jobbene jeg har også, uten at jeg helt klar over det. Man får noen aha-øyeblikk jo mer man jobber og jo lengre man er i jobb.

Hadde du verv eller deltidsjobb under studietiden som har vært av relevans for din nåværende stilling?


Jeg var en liten periode arrangementsansvarlig i styret, men fratredde da internshipet tok for mye tid og jeg slet litt med helsen. I tillegg var det corona, så det var veldig begrenset med hva man faktisk fikk til.

Fortell mer om rollemiksen som bylivsutvikler, kulturarbeider og frilanser? Gjerne kort om hvordan en kombinerer disse.


Det er en ganske travel kombinasjon som jeg egentlig ikke vil anbefale dersom du ikke er villig til å jobbe dobbelt så hardt som alle andre. Jeg har rare arbeidstider, mange baller i luften samtidig og jeg har måttet bli skikkelig kontroll- og strukturfreak. Når det er sagt så trives jeg veldig godt i de jobbene jeg har, jeg føler jeg får mye gratis i form av sosialisering og i form av nettverk. Jeg er nok ganske rett på og er ikke redd for å kreve plassen min, noe jeg tror er en viktig egenskap når man jobber prosjektbasert. Så lenge man er tydelig overfor arbeidsgiver om grensesetting og forventninger, så er det ingenting i veien for at man skal kunne skape sin egen arbeidsplass!