Ida Glørstad Jørgensen

Innovatio NTNU
Bilde av alumni

Prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland

Hvordan gikk du frem for å få stillingen du har i dag?

Jeg fant stillingen på facebook og sendte inn søknad. Jeg fokuserte på å skrive en søknad rettet direkte til stillingen, og forklare hvordan jeg er i en arbeidstakersituasjon, slik at bedriften fikk et bilde av hvordan jeg løser arbeidsoppgaver og hvordan jeg så for meg at jeg ville fungere i den konkrete stillingen.


Hva er det viktigste du sitter igjen med etter endt studie?

Det viktigste i henhold til stillingen jeg har i dag er forståelse av virkemiddelapparatet og begrepene man blir kjent med gjennom studiet. Samtidig opplever jeg at forståelsen av hvordan innovasjonsøkosystem henger sammen og synergiene mellom ulike perspektiver innen fagfeltet har vært av stor betydning. Samtidig har jeg fått venner for livet, og utvidet mitt faglige nettverk.


Hvordan opplever du at du får brukt din kunnskap fra masterprogrammet i din nåværende stilling?

Forståelsen av virkemiddelapparatet, nettverk og klynger er spesielt viktig i min stilling. Samtidig er forståelsen av statistikk og evnen til å finne aktuelle artikler/dokumenter av betydning for at jeg skal kunne veilede kundene mine på best mulig måte når jeg jobber med forretningsutvikling.


Hadde du verv eller deltidsjobb under studietiden som har vært av relevans for din nåværende stilling?

Jeg hadde internship hos Ungt Entreprenørskap, og det var utrolig nyttig å få et innblikk i organisasjonen rolle i samfunnet og dens betydning for elever og studenters praktiske forståelse av innovasjon og entreprenørskap. Jeg hadde også frivillig verv som ekspertpanel i StudyTrondheim-prosjektet In My Experience og var leder for linjeforeningen Innovatio NTNU. Disse vervene opplevde jeg var av stor betydning da jeg skulle søke jobb, da det viste at jeg er engasjert og at jeg jobber godt i team med andre.


På hvilken måte vil du si at kompetansen du har i dag er nødvendig for stillingen/arbeidsplassen du har i dag?

Jeg jobber en god del med forretningsutvikling mot gründere, hvor kjennskapen til virkemiddelapparatet har vært avgjørende. Jeg jobber også med stedsattraktivitet og næringsutvikling, hvor forståelsen av koblinger mellom det offentlige og næringslivet, og geografiske betingede omstillingsprosesser, er viktig.


Hva er ditt beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet etter endt studie?

Vær interessert, ha tro på deg selv og vær ydmyk. De fleste arbeidsgivere har forståelse for at man er nyutdannet og at man ikke er ferdig utlært etter studiene. Det er derfor viktig at man stiller masse spørsmål og hiver seg med på alt av prosjekter, kurs og workshops som man kommer over, slik at man får omgjort kunnskapen man erverver under studiene til en mer praktisk anvendbar skill.