Isabel Næss

Innovatio NTNU
Bilde av alumni

Ansatt som leder for gründerinkubatoren LevelUp på UiS ved Universitet i Stavanger, innovasjonsavdelingen

Hvordan opplevde du studietiden?

Studiet var veldig bra. Vi var en fin gjeng, i tillegg hadde vi god kontakt med medstudenter fra andre året.


Hvorfor valgte du å ta master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn?

Innovasjon er et fagområde som er ettertraktet i flere organisasjoner og bedrifter, både offentlig og privat. Selv ville jeg holde mulighetene åpne. I tillegg var masterprogrammet en god kombinasjon til bachelorgraden min i sykepleie. Det skjer mye spennende innen helseinnovasjon nå.


Hvordan opplevde du emnet prosjekt entreprenørskap?

Prosjekt entreprenørskap var en god arena for praktisk læring. Vi hadde et spennende prosjekt i samarbeid med Proneo som jeg senere brukte som referanse når jeg skulle søke jobb. Masteroppgaven ga muligheten til å fordype meg et emne, det var en lærerikreise.


Hvordan opplevde du arbeidsprosessene i studiet?

Veldig fin kombinasjon av gruppearbeid og individuelt arbeid. Det var en del svært teoretiske emner, men også mulighet for samarbeid med næringslivet og knytte kontakter utover NTNU.


Hva vil du vise til som det viktigste du sitter igjen med etter endt studie?

Jeg fikk mye uttelling for masteroppgaven. Både i form av teoretisk kunnskap, men det ga meg også muligheten til å knytte nettverk.


Hva er ditt beste råd til andre som vurderer master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn?

Gå for det. Muligheten studiet gir er uendelige. Ikke bare gjennom studie, men også gjennom muligheter til frivillig arbeid og verv. Jeg arbeidet for eksempel frivillig i forbindelse med Technoport konferansen som ga meg masse erfaring som videre ble nyttig i arbeidslivet. I tillegg var jeg mentor i Equinor sin Legoleage konkurranse. Gjennom dette arrangementet ble jeg kjent med min tidligere arbeidsgiver Ungt Entreprenørskap.

På hvilken måte gikk du frem for å få stillingen du har i dag?

Jeg søkte på stilingen ved Universitet. Stillingen fikk jeg på bakgrunn av min tidligere arbeidserfaring i Ungt Entreprenørskap, men masteren min var også en viktig faktor.


Hvordan opplever du at du får brukt din kunnskap fra masterprogrammet i din nåværende stilling?

Jeg bruker stadig kunnskapen min knyttet til innovasjonsprosesser og innovasjonsøkosystemer i mitt nåværende arbeid.


Hva er ditt beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet etter endt studie?

Bruk tiden på NTNU godt og ta de muligheten som dukker opp i form av frivilligarbeid og prosjekter som knytter deg til samarbeidspartnere fra næringslivet. Finn et fokusområde som interesserer deg og spesialiser deg innen det gjennom masteroppgaven. Det kan også være lurt å ta en titt på aktuelle stillingsutlysninger for å se hvilke kompetanser som er ettertraktet. Det kan for eksempel være tjenestedesign, design thinking eller forretningsutvikling. Velg valgemner som passer etterspørselen i arbeidsmarkedet og dine interesser.