Intervju

Andrea Natland

Jeg brukte lang tid på å søke på mange forskjellige organisasjoner, og endte opp med tilbud fra fleire bedrifter. Til slutt valgte jeg Abelia grunnet oppgavebeskrivelsen og en unik mulighet til å få innsikt i innovasjonsøkosystemet i Norge.

Alumni bilde
Student

Andrea Natland

Arbeidsplass

Internship hos Abelia

Kull

2019

Internship hos Abelia

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship hos Abelia, arbeidsgiverorganisasjon for kunnskap og teknologibedriter i NHO-felleskapet. De arbeider både juridisk og næringspolitisk for å styrke medlemmene sine og deres  interessekamper i samfunnet.


Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

Jeg brukte lang tid på å søke på mange forskjellige organisasjoner, og endte opp med tilbud fra fleire bedrifter. Til slutt valgte jeg Abelia grunnet oppgavebeskrivelsen og en unik mulighet til å få innsikt i innovasjonsøkosystemet i Norge.

Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Jeg fikk ansvar for å videreutvikle abelias posisjon innenfor bærekraft. Arbeidsoppgavene mine bestod derfor å utvikle en strategisk bærekraftsplan, holde workshops, være med å lage forslag til nasjonal handlingsplan for bærekraft, virkemiddelgjennomgangen, medlemsmøter og videre operasjonalisere bærekraftsplanen internt og eksternt.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg føler at jeg fikk stort utbytte av internshipet. Både i form av verdifull forståelse av hvordan arbeidshverdagen seinere vil være, men også knytte all innovasjonsteori til praksis.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Mitt beste råd til andre er å begynne søknadsprosessen til bedrifter så tidlig som mulig. Det er en ressurskrevende prosess og mange bedrifter har ikke kapasitet til internship. Men denne prosessen er verdifull fordi du får knyttet mange kontakter fra bransjen. Så vil jeg anbefale deg å søke på bedrifter som er store og har mye kompetanse! De har ofte mer ressurser til å kunne gi deg nyttige arbeidsoppgaver under praksisen. Desto mer du bidrar med, desto mer blir du involvert i spennende prosjekter.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU