Intervju

Anette Skaare Laupardt

Jeg valgte denne bedriften for å få en bedre forståelse for forskningsinstitusjoner og deres rolle som innovasjonspartnere. FoU er en viktig komponent i innovasjonsprosesser og det var derfor nærliggende å lære mer om SINTEF sitt virksomhetsområde.

Alumni bilde
Student

Anette Skaare Laupardt

Arbeidsplass

Internship hos SINTEF

Kull

2020

Internship hos SINTEF

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship i SINTEF i avdelingen for strategi og kommunikasjon. SINTEF er et uavhengig forskningsinstitutt som jobber med bidrags- og oppdragsforskning rettet mot industrien og tilbyr forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF bidrar til innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som videre tas i bruk i industrien, som gjør at bedriften er svært relevant for vårt studieområde.

Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

Jeg valgte denne bedriften for å få en bedre forståelse for forskningsinstitusjoner og deres rolle som innovasjonspartnere. FoU er en viktig komponent i innovasjonsprosesser og det var derfor nærliggende å lære mer om SINTEF sitt virksomhetsområde.


Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Jeg satt i strategiavdelingen og bistod derfor avdelingen i ulike oppgaver knyttet til deres pågående prosjekter. Størstedelen av oppholdet mitt gikk til et regionaliseringsprosjekt der man ønsket å se nærmere på hvordan bedriften jobbet regionalt gjennom sine regionskontorer. Jeg fikk en selvstendig rolle i prosjektet og gjennomførte intervjuer med alle regionskontorene og bistod med å fremstille en omfattende kartlegging av prosjektet. I tillegg bistod jeg i andre oppgaver knyttet til avdelingen der jeg blant annet hentet inn og fremstilte data til andre prosjekter, skrev sammendrag av rapporter og andre praktiske oppgaver.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg lærte veldig mye om forsknings- og instituttsektoren og hvilken rolle forskningsaktører spiller i innovasjonsprosesser. I tillegg fikk jeg innblikk i strategiarbeid, deriblant bærekraftsrapportering og regional utvikling. I tillegg er det veldig god erfaring å ha vært en del av bedrift over en periode og lært litt om normer og forventninger i arbeidslivet generelt. Det ser jeg på som veldig nyttig når jeg videre skal søke jobb.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Vær nysgjerrig og søk internship i bedrifter ingen andre har vært før deg. Det er mange bedrifter som er relevante for dette studiet og som jobber med innovasjon og entreprenørskap på sin måte, man må bare tørre å utforske litt utenfor egen komfortsone.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU