Intervju

Maria Wanvik Hole

Jeg valgte denne bedriften for å få en bedre forståelse for forskningsinstitusjoner og deres rolle som innovasjonspartnere. FoU er en viktig komponent i innovasjonsprosesser og det var derfor nærliggende å lære mer om SINTEF sitt virksomhetsområde.

Alumni bilde
Student

Maria Wanvik Hole

Arbeidsplass

Internship 6AM Accelerator

Kull

2019

Internship 6AM Accelerator

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship hos 6AM Accelerator som holder til på Digs co-workingspace lokalisert i Trondheim. 6AM er et akseleratorprogram hvor målet med programmet er å bistå oppstartsbedrifter slik at de raskere kan utvikle seg og få vekstvalidering. Målgruppen er oppstartsbedrifter som er tidlig-fase bedrifter, dedikerte team, har et skalerbart produkt eller tjeneste, samt ønsker internasjonal vekst.

Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

Det er en nylig lansert bedrift, og jeg fikk høre om 6AM gjennom en bedriftspresentasjon. Det vekket interessen min ettersom jeg synes det virket veldig spennende å jobbe med oppstartsbedrifter. Så jeg valgte 6AM ettersom jeg tenkte det kunne bli et spennende internship med et bra læringsutbytte.

Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Mine arbeidsoppgaver har vært varierende i løpet av internshipet. Ettersom jeg har vært intern i en liten bedrift, så hjalp jeg til der det var behov, og bidro der jeg kunne. De fleste av arbeidsoppgavene jeg har gjort i løpet av høsten 2020 har vært relatert til akseleratorprogrammet. Jeg har bidratt til å planlegge, koordinere og arrangere ulike arrangementer knyttet til akseleratorprogrammet. I tillegg har jeg I løpet av internshipet jobbet med flere spennende oppgaver med kartleggingen av statistikk som kan gi et innblikk inn i Trondheims gründermiljø.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg fikk bedre kjennskap til gründermiljøet i Trondheim, samt ulike aktører i virkemiddelapparatet. I tillegg fikk jeg mer forståelse for hvordan arbeidslivet er, samt hva slags jobber som kan være relevant etter endt utdanning.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Jeg synes det er noe man absolutt burde gjøre, og det er verdifull erfaring man kan ta med seg videre. Det er lurt å søke litt rundt og finne noen bedrifter man tenker kan være spennende. I tillegg er det lurt å lese seg opp om bedriften, og ta kontakt for å ha et møte hvor man diskutere eventuelle arbeidsoppgaver.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU