Intervju

Natalie Pettersen

Fylkeskommunen hadde innlegg i klassen angående Kompetansepilot Trøndelag, de presenterte også da hvilke arbeidsoppgaver og områder de kunne tenkt seg bistand på. Ettersom temaet er kompetanse i distriktene og fokus på utvikling ble jeg med en gang engasjert og søkte derfor på dette internshipet. Utvikling og særlig i distriktene er et spennende og aktuelt område og jeg så på det som en fin læringsmulighet å få være med.

Alumni bilde
Student

Natalie Pettersen

Arbeidsplass

Internship hos Trøndelag Fylkeskommune

Kull

2020

Internship hos Trøndelag Fylkeskommune

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship hos Trøndelag Fylkeskommune, og var med i prosjektet Kompetansepilot Trøndelag. Fylkeskommunen jobber blant annet med regional utvikling, og Kompetansepilot Trøndelag er en stor del av dette. Prosjektet er en testarena for treffsikker etter- og videreutdanning. Formålet med prosjektet er å utvikle gode metoder og modeller for å treffe bedre på små og mellomstore virksomheters kompetansebehov og tilbudet av kompetansehevende tiltak i distriktene i Norge. I Trøndelag er dette prosjektet delt opp i tre distrikt, og det gjennomføres i Namdalen, Fosen og Trøndelag Sør.

Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

Fylkeskommunen hadde innlegg i klassen angående Kompetansepilot Trøndelag, de presenterte også da hvilke arbeidsoppgaver og områder de kunne tenkt seg bistand på. Ettersom temaet er kompetanse i distriktene og fokus på utvikling ble jeg med en gang engasjert og søkte derfor på dette internshipet. Utvikling og særlig i distriktene er et spennende og aktuelt område og jeg så på det som en fin læringsmulighet å få være med.


Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Jeg var med å gjennomføre og planlegge flere seminarer og møter som tok sted i prosjektet. I tillegg fikk jeg være med ut i de tre distriktene som kompetansepilot Trøndelag er delt opp i for å være med å spille på lag med prosjektlederne der. Det var også en nasjonal samling for alle kompetansepilotene i Norge som jeg fikk være med på der jeg holdt et framlegg om prosjektoppgaven min. Utover det var jeg også med å utarbeide planer for kommunikasjon ut av prosjektet.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg lærte mye om arbeidet fylkeskommunen har med regional utvikling, og særlig hvordan de jobber med kompetansearbeidet i Trøndelag. I tillegg knyttet jeg kontakt med mange relevante aktører både i fylkeskommunen, men også i andre deler av Trøndelag og Norge gjennom de samlinger jeg har vært med på.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Finn deg et internship der du kunne tenkt deg å utforske nærmere hva de holder på med, men som også er interessant og lærerikt for egen del. Du vil kunne bruke kontaktene og kunnskapen videre, men ikke minst vil du få muligheten til å teste en arbeidsplass du synes er interessant. Internship er en god mulighet til å få prøve seg ute i arbeidslivet for å bruke teorien i praksis.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU