Intervju

Sindre Lutdal Nyeng

Jeg hadde internship hos Proneo, Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Proneos formål er å bidra til et innovativt og bærekraftignæringsliv i Trøndelag -og strategier, tjenester og ressurser utvikles kontinuerlig med basis i dette. Proneo skal være et kompetansemiljø for hele Trøndelag. I 2020 har vi hatt ansatte ved kontorer sentralt i Verdal Industripark, i Gjensidigegården i Stjørdal, i InnovArenai Rørvik, samt i Havbruksparken Midt-Norge i Flatanger. I tillegg disponerer Proneo kontorer på Levanger, Trondheim og Frosta etter behov. Proneo hadde ved årsskiftet 20 ansatte.

Alumni bilde
Student

Sindre Lutdal Nyeng

Arbeidsplass

Internship hos Proneo

Kull

2019

Internship hos Proneo

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship hos Ungt Entreprenørskap (UE), som er en ideell organisasjon og uoffisiell deltaker av virkemiddelapparatet. UE arbeider for å legge til rette for at barn og unge skal utvikle sin entreprenørskapskompetanse. UEs metoden skal inspirere flere til å tenke nytt og skape verdier i og for samfunnet. Deres programmer gjennomføres derfor i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet slik at det bygges bro mellom teori og praksis under utdanningsløpet.

Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

Jeg hadde tidligere deltatt som veileder, mentor og jury for flere av UEs programmet, og var interessert i å lære mer om deres brobyggerrolle mellom utdanningsinstitusjonene og arbeids- og næringslivet i regionen.


Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Som del av rådgiverteamet for høyere utdanning var jeg tilknyttet UEs programmer for vgs. og høyere utdanningsinstitusjoner i Trøndelag, deriblant ungdoms- og studentbedrift, innovasjonscamp og gjennomføringen av ulike nettverks- og utviklingsarrangementer. I tillegg leverte jeg en analyse til vertskapsorganisasjonen hvor jeg kartla mulighetsrommet for nettverkskoblinger i det regionale arbeids- og næringslivet.


Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg fikk bedre kjennskap til organisasjonens rolle i entreprenørskapsøkosystemet i Trondheimregionen og fikk god innsikt i hvordan utdanningsinstitusjonene fasiliterer for at elever og studenter skal få entreprenørskapskompetanse før de skal ut i arbeidslivet.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Vær engasjert og nysgjerrig! Viser du interesse vil det som regel åpnes mange dører. Det kan lønne seg å stille mange spørsmål slik at du forstår hvorfor og hvordan ting henger sammen, og ikke tenk at det du lurer på et teit, det er alltid bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Er du ekstra heldig vil du få mange nye bekjentskaper, noe som kan være veldig nyttig når du skal søke jobb etter studiet.


Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU