Intervju

Tina Larsen

I januar 2020 deltok jeg i EiT-landsbyen Kommune 3.0 – Samskapingskommune hvor Trondheim kommune var oppdragsgiver. Her jobbet jeg med problemstillingen «Hvordan kan vi skape innovative og bærekraftige bydeler på Sluppen eller Elgeseter?» Arbeidet vi gjorde i denne landsbyen ga mersmak og jeg tok kontakt med Trondheim kommune for å høre om muligheter for internship. De responderte raskt på min henvendelse og var opptatt av å plassere meg en plass der jeg både fikk utnyttet min faglige kompetanse og jobbe med noe som engasjerte meg. Etter flere samtaler ble vi enige om at jeg skulle følge arbeidet med å utvikle det som skal bli Trondheims innovasjonsdistrikt.

Alumni bilde
Student

Tina Larsen

Arbeidsplass

Internship i Trondheim kommune / Trondheims innovasjonsdistrikt

Kull

2019

Internship i Trondheim kommune / Trondheims innovasjonsdistrikt

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften / organisasjonen driver med?

Jeg hadde internship i Trondheim kommune hvor jeg ble med som et midlertidig medlem i prosjektgruppen for Trondheims innovasjonsdistrikt-satsing. I løpet av våren 2020 ble strategien for innovasjonsdistrikt Elgeseter 2030 vedtatt av sentrale aktører i Trondheim med visjon om å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse som fremmer kunnskap, investeringer og et bærekraftig bymiljlø. I løpet av det neste tiåret får Trondheim milliardinvesteringer fra staten til NTNU Campussamling og Ocean Space Centre. Dette gir, i en avgrenset periode, et unikt mulighetsrom for å styrke Norges internasjonale konkurranseevne. Formålet med satsingen er derfor å utvikle et område som gjennom fysisk nærhet og fasilitert samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor stimulerer til kunnskapsutvikling og innovasjon, fremmer næringsutvikling og skaper flere arbeidsplasser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor valgte du denne bedriften / organisasjonen?

I januar 2020 deltok jeg i EiT-landsbyen Kommune 3.0 – Samskapingskommune hvor Trondheim kommune var oppdragsgiver. Her jobbet jeg med problemstillingen «Hvordan kan vi skape innovative og bærekraftige bydeler på Sluppen eller Elgeseter?» Arbeidet vi gjorde i denne landsbyen ga mersmak og jeg tok kontakt med Trondheim kommune for å høre om muligheter for internship. De responderte raskt på min henvendelse og var opptatt av å plassere meg en plass der jeg både fikk utnyttet min faglige kompetanse og jobbe med noe som engasjerte meg. Etter flere samtaler ble vi enige om at jeg skulle følge arbeidet med å utvikle det som skal bli Trondheims innovasjonsdistrikt.

Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Innovasjonsdistrikt-satsingen er strukturert slik at prosjektgruppen foreslår, forbedrer og utfører «leveranser». I løpet av praksisperioden hadde jeg ansvar for min egen leveranse som gikk ut på å undersøke hvordan koblingen mellom studenter på NTNU og arbeids- og næringslivet kunne styrkes. Studenter er en viktig, og kanskje til dels underutnyttet ressurs, og målet med en styrket kobling er å øke forutsetningene for å skape innovasjon. Arbeidet besto i å ta kontakt med relevante aktører som hadde interesse og erfaringer å dele om denne problemstillingen. Basert på dette utarbeidet jeg anbefalinger for det videre arbeidet med innovasjonsdistriktet som besto av konkrete tiltak med plan for gjennomføring og hvem som var ansvarlig for å gjennomføre disse. I tillegg til å jobbe med leveranser gjennomførte jeg også andre arbeidsoppgaver som ble naturlig for meg å gjøre i forhold til tematikken studentinnovasjon / studentsamarbeid.

Hva fikk du ut av internshipet?

Å jobbe med Trondheims innovasjonsdistrikt-satsning har gitt meg innblikk i hvordan komplekse samarbeidsnettverk og samskapingsprosesser kan fungere i praksis. Denne satsingen er ambisiøs og krever enorme ressurser. For å lykkes er det derfor nødvendig å samarbeide og tilgjengeliggjøre ressurser på tvers av sektorer, en såkalt Trippel Helix-modell. Utviklingen av innovasjonsdistriktet er altså faglig relevant for masterprogrammet og jeg har fått anvende relevant teori i praksis. I tillegg har arbeidet skapt personlig engasjement og nye muligheter.

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Mitt beste råd er å vise initiativ og være kontaktsøkende. Det er sjeldent at det lyses ut internship og man burde derfor heller ta direkte kontakt med virksomheten man ønsker å ha internship hos. Min erfaring er at de fleste bedrifter / organisasjoner mer enn gjerne vil ta imot studenter i praksis, men at det er en fordel om studenten selv foreslår arbeidsoppgaver. Å foreslå arbeidsoppgaver er tidsbesparende for virksomheten og man sikrer seg faglig relevans og / eller personlig interesse for deg som student. I tillegg synes jeg det er viktig å finne noe man synes er ekstra spennende og interessant. Dersom arbeidsoppgavene og bidraget man utfører klaffer med personlige interesser vil man føle et større utbytte. Jeg anbefaler derfor å ha litt is i magen når man får ulike tilbud, og velg det som du tror passer til deg og ønsket utbytte. Et internship kan også åpne opp for nye muligheter, f.eks. et jobbtilbud etter endt studie. Ofte handler det om å være på rett sted til rett tid, og dersom du allerede har erfaring fra internship kan det være gunstig for virksomheten å ansette deg.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU