Om oss

Vi tror på det å være en innovatør

Innovatio NTNU

Innovatio NTNU er linjeforeningen for masterprogrammet i entreprenørskap, innovasjon og samfunn ved institutt for geografi. Linjeforeningen ble stiftet i 2015 under navnet Triple Helix, men ble i 2021 omgjort til Innovatio NTNU. Navnet på linjeforeningen gjenspeiler studieprogrammets fokus på det innovative aspektet ved samfunnsutviklingen, og understreker vårt fokus på utvikling og nyskaping både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Innovatio NTNU er en frivillig studentorganisasjon som arbeider for å skape sosiale møteplasser for studentene ved masterprogrammet, og samtidig være et knutepunkt for aktører i arbeids- og næringslivet som ønsker samarbeid med studentene. Linjeforeningen arrangerer månedlig sosiale sammenkomster for studentene internt på masterprogrammet, noe som også har vist seg å styrke samspillet og det faglige utbyttet blant studentene. I tillegg arrangerer vi årlige alumnisamlinger, hvor studentene får mulighet til å utveksle erfaringer med tidligere studenter ved masterprogrammet og få innsikt i deres arbeidshverdag etter endt studietid.

-
-

Linjeforeningen sikter på å bygge nettverk innen innovasjonsmiljøet i regionen og bidra aktivt til utviklingen og nyskaping som skjer i arbeids- og næringslivet. Vi ble derfor i 2021 medlem av FRAM. Linjeforeningen deltar også årlig på workshops og andre arrangementer hos blant annet Technoport, SoPro, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Ungt Entreprenørskap og Scandinavian Innovation Awards som veiledere, mentorer og jury. Dette gjør at studenter ved studieprogrammet får innsikt i arbeids- og næringslivets satsinger og prosjekter innen innovasjonsmiljøet allerede under utdanningsløpet.

Man explaining

Styret

Malene
Leder
Aurora
Nestleder
Erik
Nettverksansvarlig
Ane
Markedsføringsansvarlig