Siv Elisabeth Loe

Innovatio NTNU
Bilde av alumni

Ansatt hos Andøy Kommune/Samskap

Hvordan gikk du frem for å få stillingen du har i dag?

Jeg søkte på alle relevante stillinger som tilbydde trainee eller annen form for opplæring for nyutdannede. Det var svært vanskelig å få frem alt det jeg kunne bidra med gjennom en jobbsøknad, så for meg var det bedre å kontakte bedriften jeg ønsket å jobbe for direkte.


Hva er det viktigste du sitter igjen med etter endt studie?

Det viktigste jeg sitter igjen med i dag er erfaringen fra selve masteroppgaven. Det å jobbe selvstendig, skape mitt eget nettverk med ressurspersoner og jobbe strukturert – Det må du også gjøre i arbeidslivet.


Hvordan opplever du at du får brukt din kunnskap fra masterprogrammet i din nåværende stilling?

Jeg får brukt mye av den overordnede kunnskapen fra masterprogrammet daglig. Kunnskapen om synalgier mellom virkemiddelapparatet og privat næringsliv har vært viktig i min arbeidshverdag.


Hadde du verv eller deltidsjobb under studietiden som har vært av relevans for din nåværende stilling?

JA! Det er svært viktig å gjøre noe ved siden av studiene, det er dette som skiller deg fra de andre. Jeg var med i ISFiT, kreftforeningen og linjeforeninger mens jeg studerte i Trondheim, og gjennom disse vervene jobbet jeg blant annet med arrangementer, koordinering og andre prosjekter. I dag jobber jeg med prosjektarbeid, og har blant annet tatt med meg kunnskapen om hvor viktig involvering og forankring hos deltakerne er.


På hvilken måte vil du si at kompetansen du har i dag er nødvendig for stillingen/arbeidsplassen du har i dag?

I dag jobber jeg med stedsutvikling og attraktivitetsutvikling, det var ikke noe jeg trodde jeg kunne jobbe med etter endt utdanning. Men i arbeidshverdagen min må jeg forholde meg til Innovasjon Norge, fylkeskommunen og EU-reglement – og dette verdifull kunnskap som jeg har fått gjennom masterprogrammet.


Hva er ditt beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet etter endt studie?

Vær frempå og vis kunnskapen du har, men vær også ydmyk. Arbeidslivet er ikke det samme som studietiden.