Intervju

Lisa Finnanger Lysgård

Basert på mine interesser og behov i organisasjonen jobbet jeg i utgangspunktet med oppgaver knyttet til UE Oslos program på høyere utdanning. I de store trekkene var mine oppgaver vært å følge opp, registrere og veilede studentbedrifter, planlegge og gjennomføre ulike arrangement, og annet forfallende arbeid. Jeg fikk innføring i administrative verktøy, og publiserte nettsider og gjennomført digitale påmeldinger og evalueringer. Videre ble jeg brukt der hvor det var behov for meg og der hvor jeg selv tok initiativ til å bli med. Jeg føler selv at jeg fikk innblikk i «det meste» av UE Oslos virksomhet.

Alumni bilde
Student

Lisa Finnanger Lysgård

Arbeidsplass

Internship i Ungt Entreprenørskap

Kull

2019

Internship i Ungt Entreprenørskap

Kan du fortelle hvor du hadde internship, og hva bedriften  driver med?

Jeg hadde internship hos Ungt Entreprenørskap (UE) som er en ideell organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber med en visjon om å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er en del av virkemiddelapparatet i Norge som forsøker å fasilitere for entreprenørskap i utdanningsinstitusjonene. Arbeidet med å satse på entreprenørskap i utdanning krever et samarbeid og innsats fra en rekke aktører innen for det offentlige, private og organisasjoner, hvorav UE har som hensikt å fungere som en brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv.

Hvorfor valgte du denne bedriften?

Grunnen til at jeg valgte UE Oslo var et jeg ønsket et halvt år hvor jeg kunne få varierte oppgaver, møte ulike mennesker og føle meg delaktig. Jeg hadde tidligere fått kjennskap til noe av arbeidet i UE, da jeg blant annet hadde vært med på å arrangere og deltok på Innovasjonscamp i Oppdal og senere vært i ekspertpanel sammen med UE Trøndelag. Jeg satt også i juryen under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter hos UE Oslo våren før internshipet. Ved deltagelse på disse arrangementene utviklet jeg både interesse og engasjement for organisasjonens arbeid og formål, samtidig som jeg fikk en oppfatning av at dette er en organisasjon med «fart og spenning».

Hva var typiske arbeidsoppgaver du hadde?

Basert på mine interesser og behov i organisasjonen jobbet jeg i utgangspunktet med oppgaver knyttet til UE Oslos program på høyere utdanning. I de store trekkene var mine oppgaver vært å følge opp, registrere og veilede studentbedrifter, planlegge og gjennomføre ulike arrangement, og annet forfallende arbeid. Jeg fikk innføring i administrative verktøy, og publiserte nettsider og gjennomført digitale påmeldinger og evalueringer. Videre ble jeg brukt der hvor det var behov for meg og der hvor jeg selv tok initiativ til å bli med. Jeg føler selv at jeg fikk innblikk i «det meste» av UE Oslos virksomhet.

Hva fikk du ut av internshipet?

Min rolle i UE Oslo har gitt meg mulighet både til å delta i og til å observere organisasjonens daglige drift og hvordan de arbeider med entreprenørskap og innovasjon i praksis, samtidig som jeg har fått en forståelse for organisasjonens rolle i samfunnet. I løpet av mine 14 uker hos UE Oslo har jeg sett hvordan entreprenørskap blir en del av unge menneskers opplæring frem til arbeidslivet kan være svært verdifullt både for individuelle mennesker og for samfunnet. En viktig del av masterstudiet er kunnskap om hvilken rolle entreprenører spiller for samfunnsutvikling, og jeg har nå i praksis sett hvordan unge mennesker kan stimuleres til å blir ambisiøse, kreative og engasjerte i utviklingsarbeid.

Jeg føler at jeg har fått bruk for den fagkompetansen jeg har tilegnet meg gjennom studiet, og synes det er veldig verdifullt å få praktisk erfaring. Jeg opplever at jeg har fått undersøkt hvilke deler av fagfeltet jeg syns er mer eller mindre interessant. Jeg har også blitt utfordret i form av å være frempå, komme med ideer, konstant se sammenhenger med fagkunnskap jeg tidligere har tilegnet meg, og løse problemstillinger sammen med et team. Internshipet har altså vært sentralt for å få praktisk erfaring, men for å bli kjent med fagfeltet på en annen måte.

Oppsummert har internshipet vært «midt i blinken» for meg. Jeg har blitt kjent med fagfeltet i praksis, og hvordan UE som organisasjon arbeider for å fremme entreprenørskap og innovasjon i samfunnet. Videre har jeg fått erfaring med å jobbe i team og blitt mer kjent med min egen rolle i en slik setting, og jeg har blitt med på en spennende reise med digitalisering (på grunn av korona).

Hva er ditt beste råd til andre som vurderer internship?

Velg et internship der du kan få ansvar og blir en del av et team. Ha også klare forventninger til «arbeidsgiver» om at du skal være til stede for å lære og utvikle deg, ikke for å sitte på sidelinjen og observere. Under internshipet må du by på deg selv! Bli kjent med folk, vær frempå, del tanker og ideer – og ha det gøy.

Tags
entrepreneurship
Master NTNU
NTNU